การเล่นน้ำสงกรานต์สมัยก่อนกับปัจจุบัน

การเล่นน้ำสงกรานต์สมัยก่อนกับปัจจุบัน

สงกรานต์ เป็นประเพณีของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ดังจนถึงขนาดสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำโดยเฉพาะ โดยจากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาในวันสงกรานต์มีชาวต่างชาติเข้าออกประเทศกว่าวันละ 150,000 คน และชาวต่างชาติจะรู้จักในชื่อ Water Festival นั่นเอง

ในปัจจุบันกิจกรรมที่ทำกันในช่วงสงกรานต์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 อย่าง คือ ประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทย เช่น การทำบุญ , ขนทรายเข้าวัด , ก่อเจดีย์ทราย , รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น และ กิจกรรมงานรื่นเริงตามสมัยนิยม

Songkrans

สงกรานต์ตามแบบฉบับวัฒนธรรมไทย

สงกรานต์ตามแบบวัฒนธรรมในสมัยก่อน ประกอบ ไปด้วยกิจกรรมอันงดงามซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ วัดวาอาราม ครอบครัว รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหาย เริ่มตั้งแต่ทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อรับสิ่งดีๆ เข้ามา เตรียมของ – อาหารที่จะไปทำบุญที่วัด โดยพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า การได้ทำบุญในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างงดงาม มีความสุขทางใจอิ่มเอิบ โดยนอกจากจะมีการเตรียมอาหารไปถวายพระ ไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว ก็ยังมีการทำพิธีบังสุกุลอัฐิของผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วย

อีกกิจกรรมหนึ่งที่นิยมทำกันเมื่อเข้าวัดคือ การสรงน้ำพระ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญๆ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไม่ลำบากออกมาจากที่ประดิษฐาน เพื่อให้พุทธสาสนิกชนได้ร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล มีความสุข อีกทั้งยังมีการสรงน้ำพระสงฆ์อีกด้วย

Songkrans-

สงกรานต์ในปัจจุบัน

กิจกรรมสงกรานต์ในปัจจุบัน ก็ยังมีการทำกิจกรรมตามแบบวัฒนธรรมไทยอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเป้ากันไปที่การละเล่นสาดน้ำเสียมากกว่า นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของงานสงกรานต์ในปัจจุบันเป็นการสาดน้ำใส่กันโครมๆ เสียมาก เนื่องจากไม่ว่าหันมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพแบบนี้จนชินตา คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเตรียมตัวกันแต่เช้าและเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นน้ำให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ำหลายรูปแบบหลากสีสัน , ขัน , ถัง , กะละมัง บ้างก็ยกขึ้นกระบะ บ้างก็เดินทางไปเล่นน้ำตามจุดต่างๆ บ้างก็ยืนเล่นน้ำกันหน้าบ้าน

เทศกาลนี้ควรเป็นเทศกาลอันแสนสนุก แต่หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไหร่ อาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันง่ายขึ้น รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนซึ่งพรากชีวิตคนไม่รู้เรื่องไปหลายคนแล้ว

สงกรานต์ในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปจากสงกรานต์ในสมัยก่อนไปอย่างมากมาย แน่นอนว่าการสาดน้ำไม่ใช่สิ่งผิด แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง รวมทั้งเล่นกันอย่างมีสติมากขึ้น สงกรานต์ยังคงเป็นประเพณีที่สวยงามสืบต่อไป