วันไหลงานสงกรานต์

วันไหลงานสงกรานต์

สำหรับเทศกาลงานสงกรานต์เป็นเทศกาลซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานเย็นชุ่มช่ำใจ และเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน สำหรับในกรุงเทพนั้นได้เล่นแค่ 3 วัน เลยอาจไม่จุใจสำหรับคนชอบงานเทศกาลซึ่งจะมีเพียงปีล่ะครั้ง ผู้คนเหล่านี้จึงต้องเดินทางเพื่อไปเล่นงานวันไหลที่จัดตามต่างจังหวัดต่างๆ แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องมีวันไหลเฉพาะบางจังหวัด วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันไหลงานสงกรานต์มาฝากกันค่ะ

วันไหลงานสงกรานต์ เป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวเล โดยจะเริ่มงานหลังจากวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน ในสมัยก่อนจะเรียกว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล โดยวัดไหนตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ, คลอง, บึงในบริเวณนั้น ก็จะร่วมกันจัดประเพณีขึ้น และชาวบ้านก็จะช่วยกันชนทรายที่อยู่ใกล้ๆเข้าวัด ทำให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรายเพื่อนำมาก่อสร้างหรือถมบริเวณวัด

Songkran_

ชาวบ้านที่ขนทรายเข้ามาเข้าวัดจะก่อทรายเป็นรูปกรวยคล้ายเจดีย์ซึ่งจำนวนนี้จะเท่ากับจำนวนของพระธรรมขันธ์ เจดีย์เหล่านี้จะได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม วิจิตรบรรจงตามแต่ล่ะฝีมือของแต่ล่ะคน ประดับด้วยดอกไม้หรือธงสีสันสดใส เพื่อสร้างเป็นพุทธบูชา

แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขนทรายเข้าวัดอย่างในอดีตเปลี่ยนเป็นบรรทุกใส่รถยนต์เข้าวัดแทน นอกจากนี้หลายวัดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ทรายที่ถูกซัดมารวมกัน งานก่อพระทรายจึงได้เปลี่ยนไป กลายมาเป็นประเพณีวันไหลดังเช่นปัจจุบัน

Songkran-

จังหวัดชลบุรี เป็นอีกจังหวัดที่ได้มีการจัดงานวันไหลขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวตามบริเวณชายหาด บางแสน และชายหาดพัทยา ประมาณวันที่ 17-18 เมษายนของทุกปี ในงานเทศกาลนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายอย่าง เช่น การทำบุญตักบาตร , การสรงน้ำพระ , การเล่นสาดน้ำ , การก่อพระเจดีย์ทราย , การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายแบบไทยจากสาวๆสวยๆ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนใจ ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 การจัดงานประเพณีวันไหล ณ จังหวัดชลบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็น งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน จัดเป็นอีกหนึ่งประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบไป